فایل آموزشی افزایش آگاهی و خود مراقبتی در کنترل فشار خون بالا

جهت برداشت فایل آموزشی کنترل فشار خون بالا اینجا را کیلیک کنید

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳