فایل آموزشی دوره "مدیریت کیفیت"

qmدریافت اسلاید دوره آموزشی «مدیریت کیفیت » ویژه رؤسا،مدیران و مدیران خدمات پرستاری

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳