فایل آموزشی دوره"مهارت های رهبری"

leadershipskillsدریافت اسلاید دوره آموزشی مهارت های رهبری ویژه رؤسا، مدیران و مدیران خدمات پرستاری

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳