عدم پذیرش و ارسال نمونه Cell Free Fetal DNA

عدم پذیرش و ارسال نمونه Cell Free Fetal DNA
قابل توجه کلیه مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی:
برای دریافت نامه مدیر کل آزمایشگاه

مرجع سلامت در  خصوص عدم پذیرش و ارسال نمونه Cell Free Fetal DNA به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
دریافت نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳