سوگ نامه

 
 foto-6
 
بیاد عزیزی که او را چو ن کبوتر ، تنها پر پروازش را پرپر شده دیدیم
 
وچه زود از دستش دادیم
 

صبر کن...
 
به کجا میروی !!!
 
چنین شتابان ؛
 
به کجا  میروی ،،، صبرکن ...
 
 صبر کن عشق  زمین گیر شود بعد برو  یا  دل از دیدن تو سیر شود بعد برو
 
ای کبوتر به کجا !
 
ای کبوتر به کجا ،،، قدردگر صبربکن ، آسمان پای پرت پیر شود بعد برو
 
ای عزیز جان من تو اگر گریه کنی بغض منم میشکند .
 
خنده کن ، عشق نمک گیر شود بعد برو
 
یک نفر حسرت لبخند تو را میدارد ، صبر کن گریه به زنجیر شود بعد برو
 
خواب دیدی شبی از راه ، سوارت آمده ،،، باش ای نازنین ،
 
باش ای مهربان خواب تو تعبیر شود بعد برو.
 

تهیه وتنظیم/دکتر مرتجیمسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳