سوء استفاده از نام مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

سوء استفاده از نام جناب آقای دکتر سعید مهدویقابل توجه کلیه همکاران آزمایشگاهی:
سوء استفاده از نام مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت.جهت دریافت فایل دستورالعمل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
 

دریافت فایل دستورالعمل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳