سند جامع پزشکی بازساختی و ژنتیک

جهت دریافت سند جامع پیوند سلولهای بنیادی خونساز ایران در سرطان اینجا را کلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳