زنگ تفریح

بهتر است موارد زیر را به خاطر بسپاریم(برای حفظ ،بهبود و سلامتی )۱-آب فراوان بنوشید.۲- مثل پادشاه صبحانه بخورید،مثل یک تاجر ناهارومثل یک گدا شام بخورید.۳- بیشتر از سبزیجات استفاده کنیدنه ازغذاهای فرآوری شده.۴- زندگی کنید با این سهE :انرژی Energy شور وشوقEnthusiasm دلسوزی وهمدلی Empathy5- از ورزش کمک بگیرید.۶- بیشتر بیاد خدا باشید.۷- بیشتر از سال گذشته کتاب بخوانید.۸- روزانه۲۰ دقیقه سکوت کنید وبه تفکر بپردازید.۹- حد اقل ۷ ساعت بخوابید.۱۰-هر روز ۱۰ تا ۳۰ دقیقه پیاده روی کنید ودر حین پیاده روی لبخند بزنید.
مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳