روز شمار دهه فجر

 

از هفدهم تا ۲۲بهمن ۵۷، ایران یکی از دوره های استثنایی تاریخ سیاسی جهان را گذرانید.در این ایام، دو دولت در یک مرکز و بدون هیچ گونه مرزبندی مواجه بودند. دولتی که پشتوانه و عامل مشروعیت خود را از دست داده و از قدرت نظامی محروم گشته و با انقلابی عظیم روبرو بود. و دولتی دیگر متکی به رهبری انقلاب توده های میلیونی مردم که به جای قدرت نظامی، تنها به ارتش مردم وابستگی داشت .

 

 

با وسعت یافتن دامنه های انقلاب، قرار بر این شد که سران ارتش پهلوی، دست به کودتا زده و با به دست گرفتن قدرت، انقلاب مردمی را سرکوب سازند. از این رو از ساعت چهار بعداز ظهر روز ۲۱بهمن ۵۷، حکومت نظامی اعلام شد .

 

 

پس از اعلان حکومت نظامی، حضرت امام خمینی (ره) اعلام کرد که مردم به حکومت نظامی اعتنایی نکنند. مردم نیز همچنان به یورش خود به مراکز دولتی و نظامی و انتظامی ادامه دادند و تقریباً تمام این مراکز با اندک درگیری و مقاومت، تسخیر شد و به دست مردم افتاد .

 

 

این درگیری ها در روز بعد نیز به شدت ادامه یافت و در این روز هزاران زن و مرد و پیر و جوان، هر یک به اندازه توان خود برای سرنگونی نهایی رژیم ظلم، کوشش کردند. آنها با سنگربندی در خیابان ها، سینه سپر کردن در برابر تانک ها و با فداکاری و جانفشانی، انقلاب را به پیروزی رساندند. نه فقط در تهران، بلکه در تمامی شهرهای ایران، درگیری مردم با بقایای رژیم شاه جریان داشت .

 

 

هنگامی که خبر حرکت نیروهای نظامی از شهرهای مختلف ایران به سمت تهران برای سرکوب قیام مردم پخش شد، مردم شهرهای مسیر به درگیری با نیروهای نظامی پرداختند و با بستن راه، مانع حرکت آنها به سمت تهران شدند. برخی از فرماندهان رده بالای ارتش در این درگیری ها به دست مردم کشته شدند تا سرانجام، ارتش، بی طرفی خود را اعلام کرد .

 

 

روز سرنوشت فرا رسید و در ۲۲بهمن ۱۳۵۷،نظام پوسیده ستمشاهی فرو ریخت و ریشه های فاسد دودمان سیاه پهلوی از این کشور اسلامی کنده شد.مبارزه پانزده ساله ملت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی (ره) به ثمر رسید و با سرنگونی نظام ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی، انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پیروز گردید .

 

 

روز شمار وقایع انقلاب اسلامی بهمن ۵۷در یک نگاه

 

بهمن ۱۳۵۷  ۳ سه شنبه

 

شورای سلطنت که برای حفظ رژیم سلطنتی در ایران تشکیل شده بود منحل گردید.

 

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۵۷

 

بهمن ۱۳۵۷ (چهارشنبه(برای جلوگیری از حضور امام خمینی در بین مردم ایران ارتش فرودگاه مهرآباد را به اشغال درآورد.

 

 پنج شنبه ۵ بهمن۷ ۱۳۵ 

 

دولت بختیار ۳روز فرودگاههای کشور را بست.

 

شنبه۷ بهمن ۱۳۵۷

 

تحصن روحانیون مبارز در دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاهها آغاز شد.

 راه‌پیمایی میلیونی مردم در تهران به مناسبت ۲۸صفر برگزار گردید.

 

دوشنبه ۹بهمن ۱۳۵۷

 

فرودگاه برای ورود امام خمینی بازگشایی شد.

 

در پی اعتصابات و تظاهرات و راه‌پیمایی مردم که خواستار بازگشایی فرودگاه مهرآباد بودند. دولت بختیار فرودگاه مهرآباد را از اشغال نظامی خارج کرد.

 

بهمن ۱۳۵۷  ۱۱چهارشنبه

 

مأمور ارتش در خیابانهای تهران

 

دولت برای ترساندن مردم و ایجاد حکومت وحشت با انجام رژه نظامیان در تهران و ترویج شایعه کودتا توسط ارتش دست به حیله دیگری برای انحراف مبارزات مردم ایران زد.

  پنج شنبه ۱۲بهمن ۱۳۵۷  

 

 ساعت ۹و ۲۷دقیقه و ۳۰ثانیه حضرت امام خمینی پس از پانزده سال تبعید پای بر خاک ایران گذاشتند .

 

 فرمانداری نظامی بر اثر فشار مردم راه‌پیمایی و تظاهرات را برای ۳روز آزاد اعلام کرد .

 نظامیان مستقر در تلویزیون به طور ناگهانی پخش مراسم استقبال را قطع کردند.

 

  سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۵۷

 

 ‌بر اساس پیشنهاد شورای انقلاب، حضرت امام خمینی دولت موقت را به مردم معرفی نمودند .

دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان تشکیل گردید.

 

  پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۵۷

 

راه‌پیمایی مردم ایران در حمایت از دولت موقت انجام شد.

نیروی هوایی ارتش با حضرت امام خمینی بیعت کردند.

حضرت امام خمینی به زیارت حضرت عبدالعظیم (س) رفتند.

 

جمعه  ۲۰ بهمن ۱۳۵۷

 

طرفداران قانون اساسی با تجمع در استادیوم امجدیه (شهید شیرودی‌) دست به تظاهرات زدند .

 

ساعت ۹شب سربازان گارد شاه به پادگان نیروی هوایی در شرق تهران (خ دماوند) حمله نمودند .

 

مردم برا ی کمک به سربازان نیروی هوایی مسلح شدند .

 

بهمن ۱۳۵۷  ۲۱شنبه

 

 دولت بختیار زمان حکومت نظامی را افزایش داده و حکومت نظامی را از ساعت ۴بعدازظهر اعلام نمود

 

 حضرت امام خمینی دستور شکستن زمان حکومت نظامی و حضور مردم در خیابانها را صادر نمودند .

 

در تهران و شهرستانها بین سربازان گارد و مردم مسلح درگیریهای بسیار شدید رخ داد .

 

دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ 

تهران صحنه جنگ خونین مسلحانه بین مردم و سربازان طرفدار رژیم پهلوی گردیده است.

 

با تسلیم تمامی نیروهای نظامی و پیروزی مردم مسلمان ایران رژیم ستمشاهی پس از ۵۷سال ظلم و ستم متلاشی گردید .

 

 

تهیه و تنظیم/ دکتر شهین مرتجی 

مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان اصفهان  

 

- پورتال آسمونی  

 

                                                      

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳