راهنمای نحوه ثبت اطلاعات و شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی در سامانه medcare

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳