دوره آموزشی تحت عنوان آشنایی با قوانین تعزیرات حکومتی و کمیسیون ماده ۱۱

دوره آموزشی تحت عنوان آشنایی با قوانین تعزیرات حکومتی و کمیسیون ماده ۱۱ در راستای توانمند سازی معاونین محترم و کارشناسان محترم نظارت بر درمان توسط واحد امور حقوقی برگزار گردید.

در این جلسه آموزشی آقای دکتر آرش زاهد سرپرست مدیریت امور حقوقی و مدارک دانشگاه، آقای دکتر امین صالحی مبارکه مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان و خانم دکتر ریحانه مردانی مسئول امور حقوقی معاونت درمان سخنرانی داشتند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳