دوره های آموزشی آموزش همگانی وبیماران

وبینار تازه های مراقبت پرستاری در پرفشاری خون

مباحث  سرکار خانم دکتر اقبالی 

پی دی اف ۱

پی دی اف ۲ 

پی دی اف ۳

مبحث سرکارخانم دکتر شیرانی

پی دی اف 

اشتراک در دوره های آموزشی آموزش همگانی وبیماران

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳