قابل توجه کلیه مراکز : همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی و دولتی و مراکز چراحی محدود

مرکز گردشگری سلامت کشورهای اسلامی - انجمن گردشگری سلامت تهران  در نظر دارد همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی و دولتی را از  ۴ الی ۶ مرداد ۱۴۰۱  برگزار نماید: 

نامه معاونت درمان 

دعوتنامه   همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی ۴ الی ۶ مرداد ۱۴۰۱ 

اطلاعات همایش 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳