خرید و تامین وسایل تشخیصی آزمایشگاهی

خرید و  تامین وسایل تشخیصی آزمایشگاهیقابل توجه مسئولین فنی آزمایشگاهها: برای دریافت نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص خرید و  تامین وسایل تشخیصی آزمایشگاههای پزشکی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 صفحه ۱
صفحه ۲
صفحه ۳

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳