جلسه سرپرستاران بخشهای همودیالیز استان

img_35321جلسه ای با حضور سرپرستاران بخشهای همودیالیز استان در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ از ساعت ۱۰ الی ۳۰/۱۲ در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص استفاده بهینه و علمی از ملزومات دیالیز و ارسال به موقع آمار بحث و تبادل نظرگردید.
 
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳