جلسه احصاء فرایندهای وظایف شغلی بخش تغذیه بالینی بیمارستان ها

جلسه احصاء فرایندهای وظایف شغلی بخش تغذیه بالینی بیمارستان ها در سه محور میریت و سرپرستی، مشاوره  تغذیه و رژیم درمانی و خدمات غذایی  با حضور کارشناسان مسئول تغذیه بیمارستانهای منتخب آیت ا.. کاشانی، امام حسین (ع)، چمران، نور و علی اصغر(ع)، امام موسی کاظم (ع)، فارابی، شهید مدرس در روز پنج شنبه و شنبه ۹ و ۱۱ دیماه از ساعت ۸ صبح تا پایان وقت اداری در سالن کتابخانه توسط واحد تغذیه بالینی معاونت درمان برگزار گردید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳