برگزاری جلسه با مراکز جراحی محدود استان اصفهان

     صبح امروز  به همت اداره گردشگری سلامت معاونت درمان جلسه ای با مراکز جراحی محدود اصفهان برگزار گردید . در این جلسه در زمینه نحوه صدور مجوز IPD مطالبی عنوان گردید . در ادامه مدیران  مربوطه در خصوص چالش های موجود  و  راهکار های پیشنهادی  بحث و تبادل نظر کردند .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳