برگزاری جلسه راه اندازی مقدماتی سایت گردشگری سلامت ( بیمارستان چمران )

  روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر گنجی و کارشناسان IPD بیمارستان چمران و تعدادی از کارشناسان معاونت درمان با شرکت متولی راه اندازی سایت گردشگری اصفهان ( بصورت ویدئو کنفرانس) برگزار گردید .  در این جلسه از شمای اولیه سایت گردشگری بیمارستان چمران رونمایی شد و در خصوص آن مواردی مطرح و بحث و تبادل نظر شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳