بسته آموزشی مراکز درمانی در سال ۹۲

جهت دریافت بسته آموزشی مراکز درمانی در سال ۱۳۹۲ کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳