بسته آموزش مراکز درمانی استان اصفهان در سال ۱۴۰۱

جهت دریافت بسته آموزش مراکز درمانی استان اصفهان در سال ۱۴۰۱ اینجا کلیک کنید

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳