برگزاری چهارمین جلسه کمیته علمی ژنتیک

برگزاری چهارمین جلسه کمیته علمی ژنتیک چهارمین جلسه کمیته علمی ژنتیک در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۱ ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح در سالن کنفرانس معاون درمان با حضور اعضای کمیته ژنتیک توسط اداره امور آزمایشگاهها برگزار گردید.در این جلسه  پیرامون دستورالعمل مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص عملکرد مطلوب آزمایشگاهی (GLP)در آزمایشگاههای تشخیص مولکولی و مشاوره جهت آزمایشگاههای تشخیص پزشکی که متقاضی راه اندازی بخش PCR هستند بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳