برگزاری همایش مجازی گرامیداشت روز جهانی رژیم درمانگر

۱۰ مارس ۲۰۲۱ مصادف با ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ روز رژیم درمانگر، بر تلاشگران و مشاورین عرصه تغذیه و رژیم درمانی مبارک

پنجمین همایش (مجازی) بزرگداشت روز رژیم درمانگر در تاریخ چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ با حضور تمامی اساتید و دانشجویان دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانش آموختگان تغذیه معاونت درمان، بهداشتی، پژوهشی، غذا و دارو، و دفاتر کار مشاوره تغذیه و رژیم درمانی به صورت مجازی به همت معاونت درمان و انجمن تغذیه  برگزار گردید. 

در این همایش مجازی جناب آقای دکتر کلیدری (معاون محترم درمان)، آقای دکتر گنجی (مدیرمحترم درمان)، آقای دکتر شادنوش (رئیس محترم گروه تغذیه بالینی وزارت)، آقای دکتر فارسانی (رئیس محترم گروه تغذیه بالینی وزارت)، آقای دکتر رضایی (معاون محترم فنی مرکز بهداشت استان)، ضمن بیان دستاورد و جایگاه و ارزش مشاورین تغذیه در عرصه سلامت سخنان مبسوطی ارائه نمودند و روز رژیم درمانگر را تبریک گفتند.

در پایان از تعدادی از همکاران به شرح ذیل تقدیر گردید:

۱. مشاورین تغذیه و رژیم درمانی بازنشسته در سال ۱۳۹۹

۲. مشاور تغذیه و رژیم درمانی برگزیده کشوری

۳. پیشکسوتان برگزیده تغذیه و رژیم درمانی استان

۴. مشاورین تغذیه و رژیم درمانی برگزیده بیمارستان های ریفرال کرونا

۵. مشاورین تغذیه و رژیم درمانی دانشکده تغذیه و علوم غذایی، معاونت های بهداشتی، پژوهشی، و غذا و دارو

۶. مشاورین تغذیه و رژیم درمانی دفاتر کار و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳