برچسب هولوگرام ایمنی مخصوص مرکز بهداشت

برچسب هولوگرام ایمنی مخصوص مرکز بهداشتقابل توجه کلیه مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی:در راستای افزایش ضریب ایمنی اسناد دولتی و به منظور وحدت رویه در صدور گواهی های عدم اعتیاد،نامه معاونت بهداشتی در خصوص

برچسب هولوگرام ایمنی مخصوص مرکز بهداشت استان اصفهان جهت اطلاع ارائه می گردد.برای دریافت فایل نامه معاونت بهداشتی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
دریافت فایل نامه معاونت بهداشتی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳