برطرف کردن مشکلات اخیر ورود به سامانه صدور پروانه ها

جهت برطرف کردن مشکلات اخیر ورود به سامانه صدور پروانه ها برروی اینجا کلیک نمائید

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳