بررسی فرآیند صدور گواهی ولادت و فوت

gavahi veladat201091
در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ جلسه ای با حضور معاون حقوقی مدیر کل اداره ثبت احوال، رؤسای ثبت احوال مناطق ۱، ۲ و ۳ شهر

اصفهان، معاون درمان، مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، رییس اداره حاکمیت بالینی، مسئول واحد تحقیق و توسعه، کارشناس نظارت بر امور بیمارستانها، مسئول واحد پزشک خانواده و رییس اداره مامایی در محل سالن کنفرانس برگزار گردید و در خصوص فرآیند صدور گواهی ولادت و فوت در بیمارستانها تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
 
 
gavahi 1
 
gavahi 2

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳