بخشنامه سیتوپاتولوژی

جهت دریافت بخشنامه مربوط به استقرار نظام ارجاع در سیتوپاتولوژی اینجا را کلیک نمایید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳