ایمنی

روز جهانی ایمنی بیمار

کارگاه آموزشی تحلیل علل ریشه ای وقایع ناخواسته درمانی

کارگاه آموزشی تحلیل علل ریشه ای وقایع ناخواسته درمانی در تاریخ ۹۸/۸/۲۱ لغایت ۹۸/۸/۲۳ با حضور سرکار خانم دکتر عباس آبادی و جناب آقای مهندس یعقوب زاده و سرکار خانم وفایی نژاد، اساتید و کارشناسان اداره نظارت وزارت بهداشت و درمان برای کارشناسان وقایع ناخواسته بیمارستانی و مراکز جراحی محدود دانشگاههای اصفهان- کاشان و شهرکرد در سالن کنفرانس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در ایمنی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳