جلسه ایمنی مؤسسات درمانی

جلسه ایمنی مؤسسات درمانی با حضور مدیر محترم نظارت واعتبار بخشی، نمایندگان محترم معاونت بهداشتی ودفتر فنی دانشگاه ومسئولین معاونت درمان، نمایندگان محترم اداره استاندارد، اداره تعاون وسازمان آتش نشانی به همت اداره صدور پروانه ها در تاریخ ۱۴۰/۱۰/۱۴ درسالن کنفرانس تشکیل شد. درخصوص مشکلات موجود جهت تأیید آتش نشانی مؤسسات درمانی وبالاخص بیمارستانها بحث وتبادل نظر شد ومصوباتی دراین راستا مقرر گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳