انجام آزمایشات ژنتیک توسط آزمایشگاهها

جهت دریافت نامه آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص انجام آزمایشات ژنتیک توسط آزمایشگاهها اینجا را کلیک نمایید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳