اطلاع رسانی موسسه حمایت از کودکان با ناهنجاری های مادرزادی (محکم)

جهت دریافت اطلاعات موسسه خیریه محکم (بروشور) اینجا را کلیک کنید. 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳