اصلاح کیف بهداشتی مصوبه هفتادو چهارمین جلسه شورایعالی بیمه سلامت کشور مورخ ۲۰ مرداد ماه ۹۸

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳