اجرای طرح دارویار/ حضور معاون محترم درمان دانشگاه در داروخانه های مراکز درمانی تابعه دانشگاه

حضور معاون محترم درمان دانشگاه در داروخانه های مراکز درمانی تابعه دانشگاه جهت اجرا و پیگیری طرح دارویار،در تداوم بازدیدهای تیرماه ،جناب آقای دکتر حیدری معاون محترم درمان دانشگاه به اتفاق جناب آقای دکتر آزاد بخت نماینده محترم معاونت غذا و دارو با حضور در داروخانه های بیمارستان های الزهراء(س)،آیت الله کاشانی، شهید چمران،امین ،سیستم HIS این داروخانه ها را مورد بررسی قرار دادند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳