ابلاغ نحوه اجرای تعرفه همراه بیمار از اول شهریور ۹۸ - اقلام مشمول تعرفه - جداول هزینه اقامت در بیمارستانهای دولتی و خصوصی و خیریه و بخش عمومی غیردولتی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳