ابلاغ پروتکل پیشگیری ،تشخیص و درمان موکورمایکوزیس در همه گیری کووید-۱۹

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳