ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت آزمایش گازهای خونی با کدهای ۸۰۱۰۸۰ و ۸۰۱۰۸۲

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳