ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه تعرفه بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۴۰۰

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳