ابلاغ مصوبه تعرفه خدمات پردازش و ذخیره سازی خون محیطی موبیلیزه و مغز استخوان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳