ابلاغ پروتکل تشخیص و درمان مسمومیت حاد ناشی از اپیوئیدها و استاندارد خدمت تجویز نالوکسان در تشخیص و درمان مسمومیت حاد ناشی از اپیوئیدها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳