ابلاغ استانداردهای طب ایرانی

ابلاغ استانداردهای طب ایرانی  بخور و انکباب ، حجامت خشک ، حجامت تر ، زالو درمانی ، حقنه درمانی ، فصد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳