ابلاغ استاندارد خدمت CRRT هموفیلتراسیون و درمان های مداوم جایگزینی کلیوی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳