ابلاغ لازم الاجرا بودن تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳