ابلاغ دو شناسنامه و استاندارد خدمت ارائه مشاوره فردی و مشاوره گروهی طب پیشگیری و با مداخلات کاهنده ریسک فاکتورها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳