ابلاغیه دبیرخانه شورای علی بیمه سلامت در خصوص تغییرات قیمت ملزومات پزشکی (ست،سوزن و صاف)همودیالیز۱۴۰۰

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳