آیین نامه ها

آئين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي ايمونولوژي

 

آئين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي پوست و مو

 

آئين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي داخلي

 

آئين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي ديابت

 

آئين نامه تاسيس درمانگاه چند تخصصي مغز و اعصاب

 

آئين نامه تاسيس درمانگاه تخصصي چشم

 

آئين نامه تاسيس درمانگاه عمومي شبانه روزي

 

آئين نامه تاسيس درمانگاه غيرتهاجمي قلب و عروق

 

آئين نامه تاسيس دفتر كار شنوايي شناسي

 

آئين نامه تاسيس دفتر كار كاردرماني

 

آئين نامه تاسيس دفتر كار بينايي سنجي

 

آئين نامه تاسيس دفتر كار مشاوره تغذيه و رژيم درماني

 

آئين نامه تاسيس مركز ارائه خدمات و مراقبتهاي باليني در منزل

 

آئين نامه تاسيس مركز ارتوپدي فني

 

آئين نامه تاسيس مركز جامع توانبخشي

 

آئين نامه تاسيس مركز طب پيشگيري و ارتقاء سلامت

 

آئين نامه تاسيس مركز تخصصي طب كار

 

آئين نامه تاسيس مركز درمان با اكسيژن هايپربار

 

آئين نامه تزريقات و پانسمان در مطب

 

آئين نامه تاسيس موسسه فيزيوتراپي

 

آئين نامه تاسيس موسسه ساخت و فروش عينك طبي

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳