آغاز هفته امر به معروف و نهی از منکر

انوع معروف ها در قرآن

 

برای آمر به معروف وناهی از منکر لازم نیست ابتدا معروف ها ومنکرها را بشناسد تا کار او بر اساس آگاهی وشناخت باشد.در این مقاله ، انواع معروف های فردی واجتماعی را که قرآن بر آنها تاکید داشته ودعوت دیگران به انجام آن را لازم شمرده ، خلاصه وار مطرح می کنیم .

 

اقامه نماز

 

اولین معروفی که قرآن به آن سفارش فرموده و آن رانشانه ایمان خدا می شمرد ، نماز است. چنانکه در آغاز سوره بقره می فرماید : ( الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلوه) ، پرهیزکاران به غیب ایمان دارند ونماز بر پا میدارند. نه فقط دراسلام ،بلکه در همه ادیان آسمانی ، نماز جایگاه ویژه ای دارد .خداوند حضرت موسی رابه انجام این معروف بزرگ فرمان میدهد و می فرماید (اقم الصلوه لذکری ) ای موسی ! نماز را به پای دارد تا یاد من در تو زنده شود) .

 

 

( وامر اهلک بالصلوه )

 

قرآن نیز پیامبر اسلام را مامور می کند تا خانواده اش را به نماز دعوت کند .

   هر مسلمانی نیز وظیفه دارد علاوه برآنکه خود نماز می خواند ،دیگران را نیز به نماز

 سفارش کند ، دوستان ،همکاران ، فرزندان وهمسر خود را ........

 

رسیدگی به محرومان

 

دستورات اسلام ،به نماز و روزه وقرآن ودعا ودیگر وظایف فردی محدود نمی شود ،بلکه بخش عمده ای از دستورات دین ، مربوط به جامعه ومسائل اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی آن است که یک مومن باید ابتدا این معروف های مورد نظر دین را بشناسد ، تا هم خود عمل کند و هم دیگران را به آن دعوت کند.

 

 

ازمهم ترین دستورات اجتماعی اسلام ، رسیدگی به محرومان

 

ونیازمندان در همه ابعاد زندگی است. خمس وزکات دو واجب مالی است که هرمومنی را ملزم می کند بخشی از درآمد خود را صرف نیازهای جامعه و نیازمندان کند. در تمام قرآن ،هر جا نامی از نماز آمده ، زکات نیز ذکر شده است تا مومنان گمان نکنند با ادای نماز تکلیفشان تمام 

می شود . ( یقیمون الصلوه ویوتون الزکاه)   

 

 

حتی اگر کسی خود توان کمک به نیازمندان را ندارد باید دیگران را به این کار تشویق و تحریص کند واین خود یک وظیفه است . قرآن از زبان اهل دوزخ چنین بیان می کند که می گویند :

 (ولایحض علی طعام المسکین ) ما دیگران را به اطعام مستمندان تشویق نمی کردیم .

 

 

                                                    
احسان و نیکوکاری

 

نه فقط نسبت به محرومان جامعه ، بلکه نسبت به همه افراد جامعه باید انسان روحیه احسان ونیکوکاری داشته باشد . مورد واجب آن ، احسان به والدین است که قرآن می فرماید:
   (وبالوالدین احسانا ) لذا خدمت به پدر و مادر ونیکی به آنها در هر شرایطی لازم است ، چه مومن باشند وچه کافر ، چه محتاج باشند وچه نباشند.

 

 

 در مورد دیگر افراد جامعه نیز اسلام سفارش های متعددی کرده که همه نشانه توجه اسلام به روحیه تعاون و همکاری درمیان افراد جامعه است. از جمله این دستورات ، وام دادن به یکدیگر است که خداوند خود را گیرنده وام معرفی کرده تا وام دهنده احساس کند به خداوند وام می دهد و براین کار تشویق شود . (من ذا الذی بقرض الله قرضاً حسنا )

 

 

اصلاح ذات البین

 

افراد جامعه درمقابل اختلاف ها ونزاع هایی که میان برخی مردم وجود دارد مسئولیت دارند و باید میان آنها را اصلاح کنند وآشتی دهند . خداوند مومنان را به این امر سفارش نموده و می فرماید: ( و اصلحوا ذات بینکم) البته قرآن برای پیشگیری از بروز چنین اختلافهایی همواره مومنان را به عفو وگذشت از یکدیگر سفارش نموده ومی فرماید : شما که می خواهید خداوند از شما بگذرد ، چرا خودتان از یکدیگر نمی گذارید .

 

(ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم )

 

بنابراین هر یک وظیفه داریم با گذشت از خطای یکدیگر ، صلح و صفا را در جامعه حاکم سازیم واگر در میان دیگران نیز کینه وکدورتی وجود دارد نسبت به رفع آن اقدام کنیم .

 

عدالت ورزی

 

جامعه اسلامی بر قسط وعدل بنا می گردد ومهم ترین شرط حاکم اسلامی ، عدالت ورزی است . مومنان نیز باید به عدالت رفتار کنند و با یکدیگر برخورد عادلانه داشته باشند. نه فقط به دیگران ظلم نکنند ، بلکه زیر بار ظلم هم نروند.( لاتظلمون ولا تظلمون )خداوند همواره مومنان را به این معروف بزرگ سفارش کرده و می فرماید :

 

 ( ان الله یامر بالعدل والاحسان ) وپیامبر را نیز مامور ساخته تا این فرمان الهی را به گوش مردم برساند :

 

 

ازدواج و تشکیل خانواده

 

انسان نیاز به انس ومحبت دارد واین نیاز طبیعی در بستر خانواده به صورت سالم وکامل برآورده می شود لذا اسلام آحاد جامعه را مامور ساخته تا نسبت به ازدواج دختران و پسران جوان اقدام نموده و آنان را به عقد یکدیگر در آورند .

 

.نه فقط پدر ومادر ،بلکه مسئولان جامعه نیز در این امر مسئولیت دارند وهر کس بتواند قدمی در این راه بردارد باید اقدام کند .

 

 
  (وانکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم.) ازدواج ، معروفی است که پیامبر همواره مردم را به آن سفارش کرده وآن را بیمه انسان از بسیاری گناهان دانسته است. طبیعی است که امر به این معروف بزرگ ، تنها سفارش زبانی به ازدواج نیست ، بلکه باید گام هایی عملی برای این امر بر داشت .

 

 .(یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المومنین ...)

 

حیا و عفت

 

 

قرآن از یکسو با تشویق جوانان به ازدواج ، زمینه بسیاری ازگناهان را در جامعه از بین می برد و از سوی دیگر پیامبرش را مامور می سازد تا به دختران وهمسران خود و زنان مومن سفارش کند با ناز وکرشمه سخن نگویند، با حیا راه بروند وپای بر زمین نکوبند  مواضع زینت خود را برای مردان نامحرم آشکار نسازند و از مختلط شدن با مردان بپرهیزند .

 

 

همچنین مردان ومومن را فرمان میدهد که نگاه خود را به زنان نامحرم کوتاه کنند و از چشم چرانی بپرهیزند . ( قل للمومنین یغضوا من ابصارهم )

 

 

آری ، در جامعه اسلامی به همان میزان که به زنان باید گفت حجاب خود را حفظ کنید، باید به مردان گفت چشمان خود را کنترل کنید.

 

 
صبر و استقامت

 

انسان در انجام تکالیف خود ،گاهی دچار تنبلی وسستی می شود .یکی از وظایف مومن آن است که همواره دیگران را به صبر وپایداری در انجام وظایف دینی سفارش کند تا این تذکرات موجب شود فرد از کوتاهی بپرهیزد . چنانکه در سوره والعصر ،سفارش به صبر از ویژگی های مومنان شمرد شده است. ( وتواصوا بالحق وتواصو بالصبر )

 

البته صبر در برابر مصیبت هایی که به انسان می رسد و یا صبر در برابر معصیت هایی که انسان می تواند مرتکب شود ، از دیگر مصادیق صبر است که در قرآن و روایات ،سفارش دیگران به صبر دراین موارد نیز طرح شده است .

 

احیای مراکز دینی

 

در فرهنگ اسلامی حتی عبادت ونیایش نیز به صورت جمعی صورت می گیرد ومسلمانان سفارش شده اند که نمازهای خودرابه جماعت و در مسجد بجای آورند .هر هفته روزهای جمعه به نماز جمعه بروند ، درپایان یکماه روزه داری ، نماز عید فطر را به جماعت با شکوه برگزار کنند .زیارت خانه خدا را همراه با دیگرمسلمانان از دیگر نقاط جهان درایام حج بجا آورند و در یک کلمه در هر محله ومنطقه ای ، مکانی به نام خدا و برای او احداث کنند تا مومنان در آنجا گردهم آیند و زمینه های الفت ومحبت وهمکاری میان آنها فراهم شود.

 

 

لذا قران از یک سو به احداث واحیای مساجد سفارش نموده و از سوی دیگر از مومنان خواسته با بهترین لباس و با بهترین شکل در مراسم نماز جماعت حضور یابند . در زمان رسول خدا و جانشینان پس از ایشان ، مسجد ،مرکز مشورت با مردم ،اعزام نیرو برا ی جهاد با دشمنان ، قضاوت میان مردم ، رسیدگی به محرومان وحتی محل خواندن خطبه عقد ازدواج بوده است. طبیعی است احیای این معروف ها ، به تذکر وتوصیه وسفارش مومنان به یکدیگر نیاز دارد تا هر کس به هر مقدار که می تواند در جهت این امر بزرگ اقدام نماید .

 

وحدت و اطاعت

 

حفظ وبقای یک جامعه ، نیازمند وحدت و یکدلی افراد آن جامعه است. تفرقه وتشت، یک جامعه را از درون می پاشد و ناامنی و نا آرامی را بدنبال دارد. لذا قرآن همواره مومنان را به وحدت سفارش کرده و می فرماید : ( واعتصموا بحبل الله جمیعاًولا تفرقوا) به ریسمان محکم الهی چنگ زنید و دچار تفرقه نشوید .البته وحدت باید بر پایه اطاعت از خدا ، رسول خدا وحاکمان برگزیده خدا باشد وگرنه کافران نیز بر باطل خود اتحاد واتفاق دارند.

( اطیوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم )

 

 

 قرآن در این زمینه می فرماید 

 

هر یک ازمومنان موظف است رابطه اخوت وبرادری را که خداوند میان مومنان برقرار نموده و فرموده ( انما المومنون اخوه) باید حفظ کرده و دیگر افراد جامعه را نیز به این معرف مهم اجتماعی دعوت کند تا جامعه دچار تفرقه نشود .

 

          منبع :

             حجة الاسلام محسن قرائتی:

                                                           http://www.tarvijequran.com

 

 

 

در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی (محرم /۱۴۳۶-آبان ۱۳۹۳)

 

از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام شد.

 

 

ایام هفته

عناوین روزها

یک‌شنبه ۹۳.۸.۴

(اول محرم)

امر به معروف و نهی از منکر فرهنگ حسینی عزم ملی

دوشنبه ۹۳.۸.۵

(دوم محرم)

امر به معروف و نهی از منکر

مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی

سه‌شنبه ۹۳.۸.۶

(سوم محرم)

امر به معروف و نهی از منکر

سبک زندگی خانواده اسلامی

چهارشنبه ۹۳.۸.۷

(چهارم محرم)

امر به معروف و نهی از منکر

مبارزه با فساد سلامت اداری

پنجشنبه ۹۳.۸.۸

(پنجم محرم)

امر به معروف و نهی از منکر

مقابله با تهاجم فرهنگی جامعه نخبگان

جمعه ۹۳.۸.۹

(ششم محرم)

امر به معروف و نهی از منکر

جامعه مهدوی بیداری اسلامی

شنبه ۹۳.۸.۱۰

(هفتم محرم)

امر به معروف و نهی از منکر

نظارت همگانی  رسانه‌ها و تشک‌های مردمی

     

 

 

عنوان تجمع : تجدید میثاق با امام حسین (ع) بزرگ آمر به معروف و ناهی از منکر

 

شعار هفته احیاء: تذکر لسانی،پیام مهربانی،نظارت همگانی

 

   تهیه و تنظیم/ دکترشهین مرتجی

مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان اصفهان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳