کارگاه مراقبت‌های پرستاری در CCU مرداد ۹۶

در راستای توانمندسازی پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه و همچنین اجرایی شدن استانداردهای اعتباربخشی، واحد اداره پرستاری معاونت درمان با همکاری واحد آموزش، دوره آموزشی تخصصی شش روزه مراقبت‌های پرستاری درCCU را با حضور اساتید محترم دانشکده پرستاری- مامایی، جهت پرستاران شاغل در بخش‌مذکوردر سالن کنفرانس این معاونت، در قالب آموزش ضمن خدمت برگزار می‌نماید. روز اول تا سوم از این کارگاه در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ۱۵، ۱۶ و۱۷ مرداد ماه سال جاری در محل سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید. این کارگاه در راستای توانمندسازی پرستاران شاغل در بخش‌های CCU، ارتقاء خدمات بالینی در آن بخش‌ها و سیاست‌های وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای برنامه‌های حاکمیّت بالینی می‌باشد.هدف از برپایی این دوره آشنایی پرستاران شاغل در بخشهایCCU در زمینه بررسی و معاینه فیزیکی بیماران مبتلا به اختلالات قلبی، تفسیر گازهای خون شریانی، روش های تشخیصی در بیماری های قلبی و بیماری‌های قلبی و مراقبت‌های پرستاری مربوطه، دارو درمانی در CCU، تفسیر EKGپایه و پیشرفته، دیس‌ریتمی‌ها و مراقبت‌های پرستاری، مراقبت از مددجوی دارای پیس میکر، روش های آرام سازی- توانبخشی بیماران قلبی و احياء پايه و پيشرفته است. دوره مذکور که بصورت سخنرانی و کار عملی برگزار گردید مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت. شایان ذکر است ۳ روز باقیمانده  این کارگاه در تاریخ های ۲۱ الی ۲۳ مرداد ماه برگزار می‌گردد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳