راهنماهای طبابت بالینی

ابلاغ اصلاحیه ابلاغ استاندارد خرید راهبردی بیمه ای تراکم استخوان

ابلاغ اصلاحیه ابلاغ استاندارد خرید راهبردی بیمه ای تراکم استخوان

پیوست ۱

پیوست۲

صفحه‌ها

اشتراک در راهنماهای طبابت بالینی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳