اخبار آموزش

انجام آزمایش تشخیص اعتیاد

برگزاری کارگاه کشت سلول

کتاب مستندات سیستم مدیریت کیفیت

قابل توجه مسئولین فنی آزمایشگاهها

ممنوعیت تبلیغات

استفاده از محصول دکستروز

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار آموزش

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳