اخبار آموزش

عدم انجام آزمایش (HIV)به روش Rapidtest

انجام آزمایش تشخیص اعتیاد

برگزاری کارگاه کشت سلول

کتاب مستندات سیستم مدیریت کیفیت

قابل توجه مسئولین فنی آزمایشگاهها

ممنوعیت تبلیغات

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار آموزش

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳