اخبار آموزش

عدم آزمایش ژنتیک

اطلاعیه (آزمون)

اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه آزمایشگاهیان محترم

فعالیت آزمایشگاهها در شب

لیست کارگاهها

دستورالعمل اجرایی

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار آموزش

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳