اخبار آموزش

اطلاعیه (آزمون)

اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه آزمایشگاهیان محترم

فعالیت آزمایشگاهها در شب

لیست کارگاهها

دستورالعمل اجرایی

آئین نامه ها و بخشنامه ها

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار آموزش

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳