اخبار آموزش

نتایج آزمون میکروب شناسی سال ۹۶

قابل توجه کلیه پرسنل فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی :

به پیوست نتایج آزمون کتبی میکروب شناسی سال ۹۶ جهت استحضار ارائه می گردد. برای دریافت فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

منابع آزمون کتبی میکروب شناسی عملی

قابل توجه کلیه پرسنل فنی آزمایشگاههای بیمارستان های دولتی تحت پوشش :

به پیوست منابع آزمون کتبی میکروب شناسی عملی جهت استحضار ارائه می گردد. لازم به ذکر می باشد تاریخ برگزاری امتحان در بهمن ماه سال جاری و محل برگزاری در شهرستان اصفهان می باشد و اطلاعیه کامل در خصوص تاریخ دقیق برگزاری در دو هفته مختلف و محل برگزاری در شهرستان اصفهان متعاقبا اعلام می گردد. جهت دریافت منابع به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

جلسه بازآموزی اجرای برنامه ساماندهی غربالگری سندرم داون

قابل توجه مسئولین فنی زمایشگاههای تشخیص طبی: جلسه بازآموزی اجرای برنامه ساماندهی غربالگری سندرم داون جهت آموزش مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی از طرف معاونت بهداشتی در تاریخ ۱/۷/۹۵ از ساعت ۸ صبح در تالار لقمان دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد. جهت اطلاع از ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کارگاه آموزش نرم افزار هونت در آزمایشگاههای تشخیص طبی

قابل توجه کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاههای تشخیص طبی: کارگاه آموزش نرم افزار هونت در آزمایشگاههای تشخیص طبی در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۴ از ساعت ۸ صبح در این معاونت برگزار می گردد. جهت اطلاع از ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کلاس آموزشی ثبت سرطان در آزمایشگاههای تشخیص طبی

قابل توجه مسئولین فنی پاتولوژی آزمایشگاههای تشخیص طبی: کلاس آموزشی ثبت سرطان در آزمایشگاههای تشخیص طبی در تاریخ ۶/۱۲/۹۴ از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰ صبح در این معاونت برگزار می گردد. لازم به ذکر است شرکت در این جلسه الزامی می باشد.

کلاس آموزشی مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی

قابل توجه کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاههای تشخیص طبی: کلاس آموزشی مدیریت کیفیت بر اساس آخرین استاندارد های آزمایشگاهی تاریخ ۲۹/۱۱/۹۴ از ساعت ۸ صبح در این معاونت برگزار می گردد. جهت اطلاع از ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

جلسه آموزشی ایمنی در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

جلسه آموزشی ایمنی در  آزمایشگاههای تشخیص پزشکی در تاریخ ۷/۸/۹۴ از ساعت ۸ الی ۱۲ در معاونت درمان با حضور پرسنل و مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی برگزار گردید.

جلسه آموزشی تربیت ممیز جهت آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

جلسه آموزشی تربیت ممیز جهت آزمایشگاههای تشخیص پزشکی در تاریخ  ۱۵/۷/۹۴ از ساعت ۸ الی ۱۲ در معاونت درمان با حضور ممیزین منتخب از بیمارستانهای تحت پوشش برگزار گردید.

کلاس آموزشی طرح تحول سلامت در آزمایشگاهها

کلاس آموزشی طرح تحول سلامت در  آزمایشگاهها در تاریخ  ۲۹/۵/۹۴ از ساعت ۸ الی ۱۲ در معاونت درمان با حضور سوپروایزر آزمایشگاههای بیمارستانهای تحت پوشش برگزار گردید.

کلاس آموزشی اعتبار بخشی در بخش آزمایشگاه

کلاس آموزشی اعتبار بخشی در  آزمایشگاههای بیمارستانی در تاریخ  ۲۴/۵/۹۴ از ساعت ۸ الی ۱۳ در معاونت درمان با حضور بیش از صدنفر از مسئولین فنی و پرسنل فنی آزمایشگاههای بیمارستانهای وابسته و غیر وابسته برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار آموزش

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳